NewBrands Euro07

Бюлетини Сервизни бюлетини Симптоми за неизправности в спирачките -СЕРВИЗЕН БЮЛЕТИН Ferodo
Бюлетини Сервизни бюлетини Симптоми за неизправности в спирачките -СЕРВИЗЕН БЮЛЕТИН Ferodo
Бюлетини
Начало Търсене в файловете
Детайли за файл

Симптоми за неизправности в спирачките -СЕРВИЗЕН БЮЛЕТИН Ferodo

Свали от тук Изтегляне

ВИБРАЦИЯ ВЪВ ВОЛАНА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОВА?

Воланът се тресе при спиране. Воланът се тресе през цялото време, докато автомобилът се движи.

ЗАЩОСЕПОЛУЧАВАТОВА?
Вибрациите могат да бъдат причинени от вибрация в спирачките - те потреперват, когато накладката се допре до диска.
• Дискът може да е с различна дебелина по диаметъра си.
• Дисковете могат да бъдат изкривени поради прегряване.
КАКМЕХАНИКЪТЩЕГООПРАВИ?
При разлика в дебелината на диска, дебелината трябва да се провери по целия диаметър. Ако дискът е с различна дебелина, трябва да се подменят и двата диска на полуоската. Забележка: не е безопасно само да се подменят дисковете - заедно с това трябва да се подменят и спирачните накладки, за да се гарантира отличното действие на спирачките.
ШУМ ОТ СПИРАЧКИТЕ

КАКВОПРЕДСТАВЛЯВАТОВА?
Обикновено е силно остро изскърцване или стържещ шум.

ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВА ТОВА?
• Може би спирачките ви са износени до минимума, при което опорният диск стърже върху диска или издаващия пронизително скърцане индикатор на износване.
КАК МЕХАНИКЪТ ЩЕ ГО ОПРАВИ?
• Подменете спирачните накладки (и дисковете, ако са повредени). Обслужете спирачния апарат.
Тънката вложка (която покрива опорния диск на спирачната накладка) може да е паднала или да е повредена. Спирачният апарат залепва

ДЪРПАНЕ ВСТРАНИ ПРИ СПИРАНЕ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОВА?
При натискане на спирачката усещате, че автомобилът дърпа наляво или надясно. Забележка: това е различно от лошия реглаж на волана, при който автомобилът ви-наги дърпа встрани при движение.
ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВА ТОВА?
•    Спирачните накладки са замърсени с масло или грес
и спирачките от едната страна са неефективни.
Може би спирачният апарат залепва - спирачните
накладки
от едната страна не могат да осигурят
ефективно спиране.
КАК МЕХАНИКЪТ ЩЕ ГО ОПРАВИ?
•    Проверете спирачните накладки и ги подменете,
ако е необходимо (винаги ги подменяйте от двете
страни).
Проверете дали спирачният апарат работи ефикасно и го обслужете, ако е необходимо


ДЪЛЪГ / ПРУЖИНИРАЩ ХОД НА ПЕДАЛА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОВА?
Това е усещането, когато трябва да натиснете педала почти докрай, за да намалите скоростта, ИЛИ при натискане педалът буквално пружинира или е по-мек от обикновено.
ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВА ТОВА?
•    Ако автомобилът ви има барабанна спирачна система, челюстите на спирачките не са добре наместени.
•    Спирачна течност - в системата има въздух, течността изтича или е в лошо състояние.
•    Клапанът за измерване или регулиране на натоварва-нето е залепнал.
•    Маркучите на спирачките текат или се издуват.
КАК МЕХАНИКЪТ ЩЕ ГО ОПРАВИ?
•    Нагласете челюстите на спирачките.
•    Проверете качеството на спирачната течност, обез-въздушете системата и подменете течността с нова.
•    Проверете дали няма теч в главния цилиндър и цилин-дрите на колелата и подменете, ако е необходимо.
•    Проверете спирачните маркучи за течове или “балон-чета” и ги подменете, ако установите неизправност.ТВЪРД ПЕДАЛ
КАКВОПРЕДСТАВЛЯВАТОВА?
Когато натиснете спирачния педал, усещате много слабо “поддаване”. При натискане той е буквално твърд.
ЗАЩОСЕПОЛУЧАВАТОВА?
• Спирачните накладки са “гланцирани”, защото фрикционният материал не може да се справи с натоварването на спирачките.
• Спирачният апарат е залепнал и придържа накладките към спирачния диск.
• В сервоуправлението на спирачката има теч или лош вакуум, в резултат на което към спирачната система се прилага по-малка сила.
КАКМЕХАНИКЪТЩЕГООПРАВИ?
• Проверете дали накладките не са гланцирани и ги подменете.
• Обслужете спирачния апарат.

Проверете сервоуправлението и го подменете или ремонтирайте, ако е необходимо
СТЪРЖЕНЕ НА СПИРАЧКАТА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОВА?
Когато натиснете спирачката за пръв път (обикновено след като автомобилът е бил паркиран известно време), се получава леко стържене.
ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВА ТОВА?
Спирачният диск е корозирал, обикновено през зимата, когато върху пътищата е посипана сол, или близо до морето. Металът в накладката е ръждясал и е залепнал към диска - чува се грубо стържене като от метална четка, когато ръждата се сваля от диска.
КАК МЕХАНИКЪТ ЩЕ ГО ОПРАВИ?
Обикновено ръждата пада от диска след няколко леки задействания на спирачките. Ако корозията е по-силна, спирачните накладки и дискове трябва да се подменят.